Typische illustratie zoals die voorkomen in montage- en servicehandleidingen
Klik hier voor een voorbeeld van een sectie uit een installatie handleiding.
Typische illustratie voor gebruikers ter instructie van de werking en bediening.
Goede technische documentatie is specialistenwerk.

Of het nu gaat om software of een machine, goede technische documentatie wordt steeds belangrijker. De juiste documentatie bevestigt tenslotte de kwaliteit van product en leverancier. Het draagt bij tot een beter gebruik, geringer aantal storingen en minder uitval. Wat voor u misschien nog wel belangrijker is, productaansprakelijkheid. De producent-/ leverancier is verantwoordelijk voor een deugdelijke handleiding voor gebruik en onderhoud van het product. Indien er schade of letsel ontstaat bij gebruik kan de producent-/ leverancier verantwoordelijk gesteld worden voor de geleden schade. Een goede documentatie voldoet daarom ook aan NEN 5509.
Hiermee wordt eens en temeer duidelijk hoe belangrijk een goed geschreven documentatie is.

Wij verzorgen technische en commerciële documentatie in verschillende uitvoeringen en talen voor een grote verscheidenheid aan opdrachtgevers. Op basis van uw documentatiebehoefte ontwikkelt Technische Illustrators de optimale aanpak die flexibiliteit en kwaliteit garandeert. Zo bent u er zeker van dat u uw klanten voorziet van bruikbare handleidingen en uw serviceafdeling van de juiste onderhoudsprocedures.

Technische handleidingen
Voor het schrijven van doeltreffende technische handleidingen moet de auteur niet alleen beschikken over de juiste technische achtergrond, maar ook in staat zijn de informatietoegankelijk te maken voor de eindgebruiker. Het is daarom van groot belang dat de auteur zich inleeft in de belevingswereld van de doelgroep. Vooral in handleidingen en gebruiksaanwijzingen missen eindgebruikers vaak essentiële informatie, omdat die voor de ontwerper van het apparaat vanzelfsprekend is.

Handleidingen voor defensie doeleinden.
Bij defensie worden handleidingen volgens een andere structuur opgebouwd als in de civiele sector. Hiertoe zijn speciale Programma’s van eisen (PVE) geschreven. Hierin staat duidelijk omschreven hoe en tot welke diepgang de verschillende documenten worden beschreven.

Wij werken samen met technisch auteurs met diverse specialiteiten; zoals elektronica, werktuigbouwkunde, software en hardware. Zij zijn specialisten in ontwikkelen en onderhouden van technische en commerciële informatie. Hierdoor voldoet de handleiding aan de eisen die NEN 5509 stelt. Met behulp van een logische opbouw en gevoel voor de doelgroep wordt de juiste vertaalslag gemaakt van ingenieur naar eindgebruiker.

Onderstaande handleidingen
kunnen wij ondermeer voor u vervaardigen:

  • Gebruikershandleidingen
  • Servicehandleidingen
  • Montagehandleidingen
  • Instructie materiaal
  • Studie materiaal
  • Machine onderdelen